Informace o výuce

SDRUŽENÁ ŠKOLA PRO 1. STUPEŇ ZŠ
pro děti v režimu „individuálního vzdělávání“


VÝUKA

 • Vzdělávání probíhající projektovým způsobem, tedy v blocích, vzbuzující zájem dítěte a probouzející jeho vnitřní motivaci
 • Bez časového ohraničení, bez známkování, bez stresu, se slovním ohodnocením a důrazem na sebereflexi. Bez nutnosti vykazovat výsledky  a docházku dítěte orgánům spadajícím pod MŠMT!
 • Začlenění AJ do tvořivé práce (výtvarná, hudební výchova) + výuka s rodilým mluvčím 1 den v týdnu
 • Zážitková pedagogika přímo v „terénu“ v maximální možné míře (příroda, exkurze, muzea, výstavy)

JAK CHCEME PŘEDÁVAT?

 • Vycházíme z principů metodiky „Respektovat a být respektován“
 • Je pro nás důležitá úzká spolupráce a sdílení nejen mezi dětmi ve skupině, ale i dalších členů celé skupiny (rodiče, pedagogové, děti, lektoři volného času, aj.), včetně společných aktivit
 • Využíváme také prvky Montessori metodiky s heslem: „pomoz mi, abych to dokázal sám“.

KOLEKTIV A KOMUNITA

 • Malé smíšené skupinky dětí, max. 10 - rozdělení do  1. - 3. třída a  4. – 6. třída
 • 0. třída je součástí předškolní sekce s Montessori prvky, kde si děti "hrají" na sdruženou školu
 • Vzájemná pomoc dětí, učení se od sebe navzájem, spolupráce, kompetence, respekt
 • Dobrovolné zapojení rodičů do vzdělávacího programu, volnočasových aktivit i do procesu učení. Rádi se o vše postaráme, ale Vaše součinnost je vítána.

NAŠE PŘÁNÍ A CÍLE

 • Získání znalostí a vědomostí dítěte v souladu s potřebami pro vstup do vyššího stupně školství
 • Klidné a podnětné prostředí pro rozvoj osobností dětí, s plným respektem k jejich tempu, zájmům a vnitřní motivaci
 • Rozvoj vlastní sebeúcty, morálních hodnot a lásky k přírodě Vytvoření rodinného prostředí, ve kterém se děti budou „učit“ s radostí, nadšením a vzájemnou úctou