Nová koncepce od září 2017!

13.03.2017 11:08

Od září 2017 máme pozměněnou koncepci naší školy.

 

Nultý ročník bude probíhat jako součást předškolní sekce. V této sekci se prioritně, ale ne výhradně, pracuje s Montessori prvky. Jedná se o smíšenou skupinku 3-6 let, s maximálním počtem 10 dětí na den. Program je rozdělen na dopolední vzdělávací a odpolední tvořivý. Docházka je možná jen na některý z programů nebo na oba.

 

1. - 3. třída bude nadále vedena paní učitelkou Renatou v prostorách školy. Zde bude rovněž akceptováno trojročí dle paní Montessori. Děti se zde vzdělávají dle hesla "hrajeme si na školu". Týdenní harmonogram zůstává stejný. Pondělí je exkurzní, úterý až čtvrtek jsou pak tzv. "Komenského dny" a pátek je ryze v režii anglického jazyka.

 

4. - 6. třída bude vedena paní učitelkou Janou. Rozhodly jsme se ponechat si u nás "šesťáky", protože vnímáme, že přechod na nový systém vzdělávání (1. vs. 2. stupeň) pro nás není v souladu s rozdělením stupňů ZŠ dle RVP MŠMT. Jinými slovy, pro nás je mladý člověk připraven na další vzdělávací krok až po ukončení trojročí 9-12 let. :o)

 

0. třída bude nadále fungovat, ale jako součást předškolní sekce s Montessori prvky, kde si děti budou již cíleně hrát na sdruženou školu. Výhodou této sekce je přednostní umístění dítěte do sdružené školy.