Eliška Lukonchik (Pavelková)

Eliška Lukonchik (Pavelková)

Spoluzakladatelka

Jsem maminkou 10-ti letého syna navštěvujícího "naši" sdruženou školu. Ač mám vystudovanou hotelovou školu, pracovala jsem jako prodejce a následně vedoucí autosalonu, kde jsem po dobu 15-let získavala administrativně-technické dovednosti, rozšiřovala svoji komunikační úroveň a starala se o organizační zajištění celého střediska. Po tuto dobu jsem navíc hostovala v brněnském městském divadle a vedla taneční skupinu jak pro děti, tak pro dospělé. S dětmi jsem rovněž celou dobu aktivně pracovala při práci choreografa v brněnském klubu krasobruslení. Posledních 5 let se věnuji studiu One Brain v systému Three in One (obecně známá jako kineziologie) a "alternativním" výchovným a vzdělávacím metodikám jako je např. metoda Marie Montessori. V loňském roce jsem úspěšně ukončila odborný kurz pro pečující o děti 0-6 let, jehož součástí byl rovněž modul Respektovat a být respektován a modul první pomoci ZdrSem. Jsem rovněž absolventkou základního kurzu aromaterapie u pana Hadka a celé řady odborných kurzů souvisejících s tématikou výchova dětí, alternativní směry, osobní rozvoj, aj. Kromě práce ve sdružené škole pořádám individuální sezení v systému One Brain, semináře pro ženy se zaměřením na nacházení vlastních cest a sebeobjevování a další tématicky zaměřené semináře. Zcela zásadní je pro mě partnerský přístup (nejen) k dětem, respektování vzájemných postojů a především zachování úcty při jakémkoli kontaktu s další bytostí.

 

Telefon: +420 777 868 202

E-mail: eliskapavelkova@gmail.com