Školné a přihláška

Děkujeme, že se zajímáte o naši sdruženou školu. Tato je určena pro malý počet dětí (maximálně 10 dětí ve třídě), proto pokud máte zájem o umístění dítěte do naší školy, doporučuji udělat tak co nejrychleji, Počet míst je omezený. Nicméně je možné zařadit k nám dítě i v průběhu školního roku. Kontaktují nás i rodiče, kterých děti chodí ze státní školy nešťastné, začínají ztrácet sebedůvěru a obecně zjišťují, že chtějí pro své děti přece jen něco jiného.

Zápis

Kdykoliv v průběhu prázdnin, pokud chcete, aby Vaše dítě nastoupilo do naší školy od začátku školního roku. Anebo kdykoliv v průběhu celého roku, pokud chcete pro své dítě změnu školy, do které začalo již chodit a z jakéhokoliv důvodu Vám tato nevyhovuje. Stačí nás kontaktovat na kontaktech uvedených v sekci Náš tým.

Podmínky

Rádi bychom Vás informovali, že pokud chcete přihlásit své dítě do naší školy, musí být v režimu individuálního vzdělávání. Znamená to, že je zapsáno ve státní škole, kde je nutno podat žádnost o individuální vzdělávání. Tuto žádost je možné podat KDYKOLI v průběhu školního roku a vyřízení je otázkou několika málo dnů. Ředitel/ředitelka následně vydává souhlas s takovýmto režimem vzdělávání a potom už je jedno, zda se Vaše dítě učí doma, anebo chodí do naší školy, kde jej rádi provedeme školní docházkou. Ne však systémem klasického školství s nutností pravidelné docházky, ale systémem přirozeného učení, respektujícího přístupu a s ohledem k časovým přáním celé rodiny. Rádi Vám pomůžeme s vytvořením žádosti o individuální vzdělávání, s výběrem školy, kde může být Vaše dítě takto zapsáno i s dalšími právními náležitostmi. Nebojte, je to jednodušší, než se zdá. Nejtěžší je rozhodnout se CHTÍT PRO SVÉ DÍTĚ JINOU NEŽ KLASICKOU ŠKOLU a se zbytkem rádi pomůžeme :-)

 

Cena školného:

1 den v týdnu: 1.500,- Kč/ měsíc

2 dny v týdnu: 2.500,- Kč/ měsíc

3 dny v týdnu: 3.000,- Kč/ měsíc

4 dny v týdnu: 3.500,- Kč/ měsíc

5 dnů v týdnu: 3.900,- Kč/ měsíc

 

Externí docházka na pondělní akce:

400,- Kč/den (dítě bez doprovodu vlastní dospělé osoby)

 

* Školné je splatné v předchozím měsíci a zahrnuje pouze výuku v čase 9:00 - 13:30 hod. (resp. 8:00 - 14:00). V průběhu školního roku je možné si rozsah výuky (tedy počet dnů v týdnu) libovolně volit. Po zaplacení školného jsou však další změny v daném měsíci nemožné. Měsíční školné je hrazeno bez ohledu na nemoc resp. absenci dítěte. Prázdniny vypsané MŠMT nejsou ve školném zohledňovány formou slevy či náhrady. Po dobu velkých školních prázdnin (tedy červenec/srpen) je školné poníženo na tzv. "udržovací poplatek". Ten činí pro děti s docházkou 1-2 dny v týdnu 500 kč/měsíc, pro děti s docházkou 3-5 dní v týdnu 1.000 kč/měsíc.

 

* V případě sourozenců bude možné školné upravit po vzájemné osobní domluvě.

 

* Strava (49,- Kč/ porce) a volnočasový odpolední program - družinka činí (50,- Kč/ odpoledne) jsou hrazeny zvlášť, zpětně dle aktuální účasti dítěte. Kroužky jsou placeny pololetně nad rámec družinky (jóga 800,- Kč, dramaťáček 1.000,- Kč).

 

* Na počátku každého pololetí jsou splatné poplatky do kulturního a výtvarného fondu. Děti s docházkou 1-2 dny v týdnu platí jednotlivé vstupy na kulturu samostatně a do výtvarného fondu přispívají částkou 150 kč/dítě/pololetí. Děti s docházkou 3-5 dní v týdnu platí do kulturního fondu 500 kč/dítě/pololetí (toto je na konci každého pololetí zúčtováno) a do výtvarného fondu 300 kč/dítě/pololetí (tato částka se nezúčtovává).